Word lid

Voel je je aangesproken en wil je graag lid worden. Dat kan. Je kunt een keer langskomen tijdens onze bijeenkomst om te ervaren hoe het is. Neem dan contact op via het contactformulier.

Wil je lid worden dan kun je je inschrijven via het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap geldt voor een jaar. De jaarcontributie bedraagt € 120,-, voorafgaand aan het jaar in december te voldoen.
In het lidmaatschap is ook een afdracht aan de Fotobond inbegrepen, peildatum daarvoor is 1 januari.

Bij een tussentijds lidmaatschap gaat het lidmaatschap voor de Fotobond in, in het volgende jaar. Wil je tussentijds lid worden, dan betaal je een evenredig gedeelte, zonder de bijdrage van de Fotobond.

Onze bank is de Regiobank en het bankrekeningnummer van de Essentie is:
NL76 RBRB 0955 5102 60.

Foto: Astrid de Kuijer