Wij en de Fotobond

De Essentie is onderdeel van de afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond.
De groep onderhoudt vele contacten met andere fotoclubs in de afdeling.
Ieder lid van De Essentie is tevens lid van de Fotobond.

Door de afdeling worden interessante cursussen en workshops georganiseerd.
Maar ook binnen De Essentie worden workshops gegeven die door onze leden gratis gevolgd kunnen worden.

Uw foto In the picture?
Fotobond In the picture zet foto’s van leden ‘in de etalage’. Het is geen wedstrijd, maar een manier om kennis te nemen van inspirerende of verrassende beelden.
Bij toerbeurt zorgt steeds een andere curator voor de beeldredactie aan de hand van een door diezelfde curator vastgesteld uitgangspunt.
Het gekozen thema wordt per week op zaterdag aangekondigd.
Inzenden kan tot en met de daarop volgende donderdag.
Meer informatie: In the picture

Mentoraat

Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor).
Het mentoraat wordt vaak in clubverband georganiseerd, de mentor komt naar de club. Een mentoraat bestaat meestal uit vijf avonden verspreid over het jaar. Vooraf overlegt de mentor met het bestuur van de club over de wensen en ideeën en maakt hij/zij een plan voor de inhoud en invulling van de avonden.

In het jaar 2019-2020 heeft onze club gebruik gemaakt van een mentoraat gegeven door Peter van Tuijl. Door het mentoraat zijn de deelnemende fotografen, in ons geval 9 deelnemers, beter in staat hun bedoelingen, strevingen, ideeën e.d. in fotobeelden te realiseren. Het mentoraat wordt door elke deelnemer afgesloten met een (kleine) portfolio. Als afsluiting ontvangen de deelnemers een boek ontworpen en gemaakt door Peter met hun portfolio. In het boek kan je zien wat het resultaat is van het mentoraat.
Het boek kan je hier bekijken: Boek Essentie mentoraat 2020

De Fotobond

De Fotobond is een overkoepelende organisatie van fotoclubs in geheel Nederland.
Deze bond organiseert wedstrijden voor fotoclubs én voor individuele leden.
Meer informatie kun je vinden op de website van de Fotobond: fotobond.nl.

Foto: Pien van den Bosch