Activiteiten

Clubavonden en Beeldpraat

Om de twee weken op woensdagavond komt de groep om 19.30 uur samen in De Koppeling in Zeist. 
Ieder lid brengt zijn eigen foto’s mee en deze worden onderling op een positieve wijze besproken.
 Voor deze bespreking worden de aanwezige leden verdeeld over drie tot vier groepjes.
 Het aantal meegebrachte foto’s worden evenredig over de groepjes verdeeld.
 Na de bespreking aan de tafels worden de foto’s plenair besproken, waarbij we ook aandacht hebben voor techniek en beeldinhoud.

De meeste van onze clubleden komen naar deze avonden en ervaren het als zeer inspirerend. Individuele leden merken dat ze door deze onderlinge discussie beter in staat zijn om hun werk te verbeteren en te verdiepen. Bovendien voelen ze zich gestimuleerd om meer te fotograferen. Tenzij anders is afgesproken mag op deze beeldpraat-avonden per lid maximaal twee foto’s of één serie van vijf foto’s op A4-print in passe-partout meegenomen worden.

Exposities

De groep streeft ernaar ieder jaar een of tweemaal te exposeren. Deze tentoonstellingen op een sfeervolle locatie, worden meestal druk bezocht en zijn bovendien erg gezellig.

Samen Op Pad (SOP)

Enkele malen per jaar gaat de Essentie groepsgewijs op fototocht, waarbij verschillende fotografietechnieken worden geoefend.
Ook spontane – door een van de leden zelf georganiseerde – fotoacties komen regelmatig voor en worden zeer gewaardeerd. Verder staan veel van onze clubleden er ook voor open om af en toe een lang weekend op pad te gaan. Leden verbeteren niet alleen hun fotografie maar er ontstaan ook vriendschappen.

Wedstrijden

Meedoen aan wedstrijden is belangrijker dan winnen. Maar om te winnen moet je wel deelnemen.
Onze leden doen graag mee aan wedstrijden zowel in clubverband als individueel.
Jaarlijks neemt de groep deel aan de landelijke wedstrijd Bondsfotowedstrijd van de Fotobond waaraan zo’n 180 clubs uit geheel Nederland deelnemen.
We zijn ambitieus en streven ernaar om in de bovenste regionen te eindigen.

Actuele wedstrijden van de Fotobond kan je bekijken via deze link: fotobond.nl/wedstrijden/ of via ons programma.